Śrila Bhakti Aloka Paramadvaiti Maharadż w dniach 8-12 kwietnia odwiedza Wrocław.

Śrila Bhakti Aloka Paramadvaiti Maharadż jest pisarzem, poetą, muzykiem, ekologiem, konstruktorem, terapeutą, trenerem, duchowym nauczycielem, twórcą terapii OIDA, wieczystej psychologii – terapii   samouzdrawiania opartej na tradycjach mistycznych świata.

Sam pisze o tym w swojej książce „Wieczysta psychologia. Wstęp do terapii OIDA”

Głównym założeniem terapii OIDA jest to, że wiara w jakąkolwiek mistyczną tradycję jest konstruktywna i dobra dla człowieka – zarówno na poziome jednostki jak i dla całego społeczeństwa. Taka wiara chroniona przez pewien zdroworozsądkowy system wartości i pogłębiona skłonnością do wszechogarniającej uniwersalnej miłości, może każdemu przynieść wiele dobrego.

Jeśli w imię mistycznej ścieżki propaguje się tylko pewne jej aspekty, by krzywdzić i deprecjonować innych, albo wykazać swoją wyższość nad tymi, którzy nie utożsamiają się z tym samym wyznaniem, to jedynie dowód na to, iż prawdziwy element mistycyzmu został zatracony. Terapia OIDA ma na celu dać każdemu człowiekowi szansę odnalezienia sensu swego istnienia. Człowiek nie jest skazany na pogłębiającą się chorobę i przygnębienie swym życiem, jak twierdził C.G. Jung. Każda osoba ma prawo poznać tradycje mistyczną swoich przodków. Jeśli uznamy, że wszyscy należymy do jednej ludzkiej rodziny, to mamy prawo poznać różne tradycje wyznaniowe ludzi, którzy żyli przed nami, tak jak mamy prawo czerpać korzyści z nowych odkryć medycyny. Ludzi należy wspierać w ich praktykach religijnych w taki sposób, by ich wiara nie krzywdziła innych. To oznacza, że trzeba uszanować wszystkie tradycje wyznaniowe i nie należy nikomu ograniczać swobody podążania własną ścieżką. Na tym powinna polegać prawdziwa wolność wyznania.

W dniu 10 kwietna 2010 o godzinie 18:00 w Klubie pod Kolumnami we Wrocławiu  pl. Św. Macieja 21 poprowadzi wykład pod tytułem:

„Uzdrawiająca moc wiary

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

(415 wyświetleń)