Przeczytaliśmy w kilku książkach Śrila Prabhupady, że imię Rama w Mahamantrze odnosi się do Radhy­Ramany Hariego (Śri Kryszny). Kilka tygodni temu czytałem Teachings of Lord Chaitanya, w których Śrila Prabhupada wyjaśnia, że imię Rama odnosi się do Balaramy. Słyszałem również, że według niektórych szkół tradycji gaudija Hara (w wołaczu Hare) jest imieniem Pana Śiwy. Wobec powyższego chcę zapytać, jak można połączyć oba znaczenia imienia Rama w Mahamantrze i czy według naszej Brahmamadhwagaudijasampradaji imię Pana Śiwy zawarte jest w Mahamantrze?

Mahamantra

Swami Paramadvaiti: Śrila Prabhupada wyjaśnił znaczenie Mahamantry Hare Kryszna w sposób następujący: Mahamantra zbudowana jest z trzech słów: Hare, Kryszna i Rama. Pierwsze słowo „Hare”, jest formą imienia „Hara”, duchowej energii czy wewnętrznej mocy Najwyższego Pana Śri Kryszny, Śrimati Radharani. Zatem w pierwszej kolejności zwracamy się do wewnętrznej mocy Kryszny, schronienia wielbicieli.

Drugie słowo to „Kryszna”. Kryszna jest Samym Najwyższym Panem. Kryszna jest słowem sanskryckim, które znaczy „wszechatrakcyjny”. Trzecie słowo to „Rama”. Aby wyjaśnić, co znaczy słowo „Rama”, Śrila Prabhupada opowiedział nam historię dwóch sannjasinów spierających się nad znacze­niem tego imienia w Mahamantrze. Jeden z sannjasinów powiedział, że Rama odnosi się do Śri Balaramy, drugi z nich twierdził zaś, że Rama ozna­cza Pana Ramaćandrę. Który z nich miał rację?

Tak naprawdę żaden z nich się nie mylił, ponieważ według nauk Brahmamadhwagaudijasampradaji nie ma różnicy między Śri Balaramą a Panem Ramą. Kryszna jest pierwotną Osobą Boga i z Niego wszystko emanuje. Znaczenie słowa Rama to „nie­ skończone szczęście i radość”.

Nieskończone szczęście jest szczęściem duchowym. Zatem Rama oznacza nieskończoną radość i szczęście płynące z życia duchowego. Kryszna dostarcza wszelkiej radości, ponadto życie du­chowe jest również samą radością. Zestawienie tych dwóch słów oddaje po­jęcie Boga. Bóg jest wszechatrakcyjny i uosabia najwyższą radość. Jeśli brakuje tych dwóch znaczeń, nie można mówić o Bogu. Jak ktoś może być Bogiem, nie będąc atrakcyjnym dla wszystkich żywych istot i pełnym ra­dości? To niemożliwe. Stąd intonowanie trzech słów „Hare”, „Kryszna” i „Rama” nie jest sekciarską praktyką.

Ktoś może pomyśleć, że są to indy­jskie imiona czy jakiś obcy język, nie ma to jednak żadnego znaczenia. W rzeczy samej, Pan Ćajtanja Mahaprabhu powiedział, że można intonować którekolwiek z prawdziwych imion Boga i że nie istnieją ścisłe zasady ani metoda odnosząca się do intonowania Imion Pana. Bez znaczenia jest to, czy jesteśmy chrześcijanami, hinduistami czy wyznawcami jeszcze innej religii. Ważne jest natomiast to, by intonować imiona Boga w celu rozwinięcia miłości do Niego. Albowiem to właśnie jest kwintesencją nauk Świadomości Kryszny. Jest to również doskonałość życia. Dlatego Mahamantra

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

jest modlitwą o uczestnictwo w życiu duchowym, służbę Panu:

Mój wszechatrakcyjny Panie, źródle wszelkiej radości, duchowa energio Pana, proszę pozwólcie mi służyć Wam z oddaniem.

(1293 wyświetleń)